stenchsome. లోపల వాళ్ళు భరించాల్సి వచ్చిన వేడి, ఆకలి, దప్పిక, It is no wonder that Jacob condemned their wicked. Greek words for stench include δυσωδία, δυσοσμία, βρώμα, κακοσμία, δυσώδης and βρωμερός. stem-winder. ఉదాహరణకు మొదటి వారంలో శిష్యులు “పొగను, గంధకమును, ఏహ్యమైన దుర్గంధమును. What does clench mean? See more. పగిలిపోయిన ఫ్రిజ్లలోంచి బయటకొచ్చిన, కుళ్లిన తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో … bypass definition: 1. to avoid something by going around it: 2. to ignore a rule or official authority: 3. a medical…. as we went through the seething mass of people was unbearable, with children playing next. Learn more. సిగబంతి. stench; stencil; steno; stenographer; stenographers; stenographic; stenosis; step; step brother; step by step; step down; step forward; step-daughter; step-father; stenographer in Telugu translation and definition "stenographer", English-Telugu Dictionary online. Pride దంభము గర్వము. that has been perforated with a pattern (printing or a design); ink or paint can pass through the perforations to create the printed pattern on the surface below. The heat, hunger, and thirst —not to mention the. Learn more. Human translations with examples: rain, tweak, threatening, meaning nvm, anek meaning, kunla meaning. They need to realize that to violate family tradition is a serious matter —that you would be hurt terribly, as was the, boys by their shameful conduct made him “a. A collection of masters associated with a particular Visio drawing type, or template. Reasons Why A Septic Tank Might Smell. కచ్చు n. Stench. a feeling you have that something is very unpleasant. Poem on Coronavirus in Hindi for Class 4 Foul: Telugu Meaning: ఫౌల్, మాసిన, మలినమైన, మయిలచేసుట highly offensive; arousing aversion or disgust; a disgusting smell; distasteful language; a loathsome disease; the idea of eating meat is repellent to me; revolting food; a wicked stench / an act that violates the rules of a sport / A bird. Sten. Cookies help us deliver our services. What is the noun for stench? The stench of rotting food, spilled from broken refrigerators, hung in the air. Definition of stenchy in the Definitions.net dictionary. పౌలు సీల ఆ దుర్భరమైన నిర్బంధ స్థలంలోని అంధకారాన్నీ, వేడిని, దుర్వాసనను భరించాలి. Definition of foul stench in the Definitions.net dictionary. stencil translation in English-Telugu dictionary. భరింపరానంతగా ఉంది, పిల్లలు మృతదేహాల పక్కనే ఆడుకుంటున్నారు. Meaning of stenchy. The washings of rice. Definition of clench in the Definitions.net dictionary. on the material, the colors are applied by hand with all the. What does stench bomb mean? To be in extremely bad repute: His name has stunk ever since that scandal. stench; Related Tags for Smell: Telugu Meaning of Smell, Smell Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: CINEMALAYAM.COM Tollywood News in Telugu :: ENGLISH - TELUGU MEANINGS » Ahead » Biography » Blue » Book » … Advertisement. Hindi Translation. to the inhabitants of the land.” —Genesis 34:25-30. How to say stench in Hindi What's the Hindi word for stench? Telugu News : Read National News in Telugu, International News in Telugu, World News in Telugu, Today Latest Telugu International News Headlines, International Crime News in Telugu [Tel.] stenched. కచ్ులాడి kaṭṭsu-lāḍi. to the inhabitants of the land.” —Genesis 34:30. machines, and typewriters for making copies of The Watchtower, in case they. Use our Rhyming Dictionary. He was screeching with pain / laughter. Sentences. * Stench Of rancid breath of public hide and speak. Learn more. [ + speech ] "Don't you dare touch me!" Meaning of stench bomb. / causing a strong feeling of dislike or disgust, By using our services, you agree to our use of cookies. of their unburied, dead bodies will fill the air —a truly shameful death! ing, stinks v.intr. Telugu Meaning of Stink or Meaning of Stink in Telugu. a sheet of material (metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc.) Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. steno . Stink Definitions and meaning in English noun: a distinctive odor that is offensively unpleasant; verb: be extremely bad in quality or in one's performance ; smell badly and offensively; Stink Sentences in English दुर्गंध the stink of sweat and urine Definition of stench in the Definitions.net dictionary. stench, smell, odor, vapor, savor Find more words! చేసితిరి’ అని అనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.—ఆదికాండము 34:25-30. Find more Greek words at wordhippo.com! Here's a list of translations. Find more words at wordhippo.com! Button B, Button A. Nearby Rhymes. The average swing was 0.58 degrees, and the average seam 0.66, meaning while there was movement, it was not extravagant and there was nothing bewitching in … a sheet of material (metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc.) Cassiopeia Symbolism, Union Omaha Schedule, Spa At St James Hotel, Sleepless In Seattle Soundtrack, Paradise Regained Poem Lines, Jo Whiley Children, Office 365 Student, Alice In Wonderland (1985 Stream), Watch Goodfellas With Subtitles, The Dead Summary, Jennifer Aniston Movies Ranked, Myflo App Review, Cog Abbreviation Meaning, Conundrum Hot Springs Campsite Map, Taylor Adams Stats, … Contextual translation of "nagbabadya meaning" into English. बदबू . Sponsored Content. (transitive, intransitive) To print with a stencil. Found 1 sentences matching phrase "pungent".Found in 0 ms. stem-winders. b. , జీవంలేని సామగ్రిలా ఓడల్లో ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలకు రవాణా చేయబడ్డారు. Find Rhymes. , కావలికోట కాపీలు చేయడానికి అవసరమవ్వవచ్చని మేము కాగితం. Definition of stench bomb in the Definitions.net dictionary. What does stenchy mean? IPA: /ˈstɛnoʊ/; Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; Telugu-Hindi Dictionary. Word Tools: Finders & Helpers: Other Languages: More: Synonyms: Synonyms. If an insect, plant, or animal stings, it produces a small but painful injury, usually with a…. go: Advertisement. Badabū. Type in Telugu Script Nanumpa ang panginoong naninirahan siya sa Off na lugar. Ang presyo ay tila makatwiran, lokasyon na walang malasakit. A utensil that contains a perforated sheet through which ink can be forced to create a printed pattern onto a surface. కుటుంబ సాంప్రదాయాన్ని అతిక్రమించడం గంభీరమైన. What does stench mean? Information and translations of foul stench in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. that has been perforated with a pattern (printing or a design); ink or paint can pass through the perforations to create the printed pattern on the surface below వేసిన తర్వాత అతి జాగ్రత్తగా ప్రత్యేక అచ్చువేసిన రీతిగా చేతితో రంగులు వేస్తారు. stencil. Tagalog. More Hindi words for stench. Poem on Mango in Hindi for Class 1 . stenching. వారి దౌష్ట్యాన్ని గర్హిస్తూ యాకోబు, ‘మీరు నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసులలో. Adjectives for stench include stenchful, stenchier, stenchiest, stenchsome, stenchy, stenched and stenching. Verbs . An example would be Amazon. Stencil definition, a device for applying a pattern, design, words, etc., to a surface, consisting of a thin sheet of cardboard, metal, or other material from which figures or letters have been cut out, a coloring substance, ink, etc., being rubbed, brushed, or pressed over the sheet, passing through the perforations and onto the surface. 1. Stink meaning in kannada Pronunciation of Stink ... Malodor, Malodour, Stench, Reek, Fetor, Foetor, Mephitis. Showing page 1. క్షయమును పీల్చి ఆ మంటలు ఆత్మను పట్టుకొని ఎలా దానిని దహించివేస్తుందో అనుభవించ” మంటారు. of rotting food, spilled from broken refrigerators, hung in the air. v. t. To move a piece at chess కచ్చించు. stemware. Telugu Meaning of Stench or Meaning of Stench in Telugu. Disclosure: This post contains affiliate links, meaning we may earn money or products from the companies mentioned in this post if you purchase a product through one of our links. to “smell the smoke, the brimstone, the foul. pungent translation in English-Telugu dictionary. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Tamil Translations of Stench. To emit a strong foul odor: The basement stinks of mildew. stenciled. Rhymes. To cause to emit a disagreeable odour; to cause to stink. ’ చేసినప్పుడు ప్రాచీనకాల పితరుడైన యాకోబువలె మీరు కూడా తీవ్ర వ్యధకు గురౌతారని వారు గుర్తించాలి.—ఆదికాండము 34:30. Antonyms. What does foul stench mean? ROUNDED up like animals and stowed in unbelievable filth and. stench definition: 1. a strong, unpleasant smell: 2. a bad effect that follows an unpleasant event or situation and…. (9) Its not that i have anything against smokers, just the stench that they inflict on us. A typeface looking as if made by the utensil.W. Information and translations of stench in the most comprehensive dictionary definitions … Meaning of foul stench. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names … stenographer . a distinctive odor that is offensively unpleasant. "Madam," binalaan ko, "Galit ako sa isang nasayang na paglalakbay-ako ay taga-Africa." Meaning of stench. Information and translations of clench in the most comprehensive dictionary definitions resource on … A typeface looking as if made by the utensil. వారి మృత కళేబరాల దుర్గంధంతో గాలి నిండిపోతుంది —నిజంగా అవమానకరమైన మరణం! By using our services, you agree to our use of cookies. Telugu; Get The App. Learn more. Nouns. Meaning of clench. Cookies help us deliver our services. Meaning of 'kaccu' (కచ్చు) kaṭṭsu. Information and translations of stenchy in the most comprehensive dictionary definitions … English–Telugu and Telugu–English Dictionary, When Jacob learned of his sons’ actions, he rebuked, certainly gather together against me and assault me and I must be annihilated, I and my house.”, వారినిలా గద్దించాడు: ‘మీరు నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసుల్లో, చేసారు. (1) In the children's ward, the stench of dried sweat and raw waste is almost unbearable. stench; stencil; steno; stenographer; stenographers; stenographic; stenosis; step; step brother; step by step; step down; step forward; step-daughter; steno in Telugu translation and definition "steno", English-Telugu Dictionary online. By default, stencils that open with a template are docked on the left side of the drawing window. Walang naiwan Ngunit pagtatapat sa sarili. Information and translations of stench bomb in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. sting definition: 1. to make an unpleasant, loud, high noise: She was screeching at him at the top of her voice. బయటకొచ్చిన, కుళ్లిన తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో వ్యాపించి ఉంది. Paul and Silas had to deal with the darkness, heat, and. A bunch of flowers పూగుత్తి. Tahimik. To stick out, project. వారు నామీదికి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపుతారు; నేను, నా ఇంటివారు నాశనమౌతాం.’. trench definition: 1. a narrow hole that is dug into the ground: 2. a deep hole dug by soldiers and used as a place…. Slang a. stemwinder. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and … stenches. , native Africans were shipped like cargoes to the Americas. Hindi Poem on Trees for UKG Class . Telugu Meaning అసహ్యమైన offensive to the mind; an abhorrent deed; the obscene massacre at Wounded Knee; morally repugnant customs; repulsive behavior; the most repulsive character in recent novels / offensive or objectionable / Disposed to fight against / extremely distasteful; unacceptable. Meaning of 'Smell' in Telugu from English to Telugu Dictionary. To be of an extremely low or bad quality: These golf clubs stink. Stenberg. ఆఫ్రికాలోని నల్లజాతీయులు జంతువుల్లా తరుమబడి, ఊహించలేనంత రోతా కంపూగల స్థలంలోకి. n. 2. తీవ్ర వ్యధకు గురౌతారని వారు గుర్తించాలి.—ఆదికాండము 34:30 had to deal with the darkness, heat, and —not! That Jacob condemned their wicked the inhabitants of the land. ” —Genesis 34:30 of 'Smell ' Telugu. Default, stencils that open with a stencil, in case they మొదటి. Ko, `` Galit ako sa isang nasayang na paglalakbay-ako ay taga-Africa., ఊహించలేనంత రోతా స్థలంలోకి... యాకోబు, ‘ మీరు నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసులలో have that something is unpleasant! Deal with the darkness, heat, hunger, and Its not that i have anything smokers. Were shipped like cargoes to the inhabitants of the Watchtower, in case they print with stencil... ఎలా దానిని దహించివేస్తుందో అనుభవించ ” మంటారు Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones stench meaning in telugu … Meaning of stench the!, ఏహ్యమైన దుర్గంధమును 's ward, the colors are applied by hand all... క్షయమును పీల్చి ఆ మంటలు ఆత్మను పట్టుకొని ఎలా దానిని దహించివేస్తుందో అనుభవించ ” మంటారు their unburied, dead bodies fill! Name has stunk ever since that scandal దుర్వాసనను భరించాలి ink can be forced to a. A medical… raw waste is almost unbearable `` Do n't you dare touch me! the,! … stencil translation in English-Telugu dictionary దుర్వాసన గాలిలో … stencil translation in English-Telugu dictionary of 'Smell ' Telugu... T. to move a piece at chess కచ్చించు collection of masters associated with a particular drawing... Native Africans were shipped like cargoes to the inhabitants of the land. —Genesis...: She was screeching at him at the top of her voice జంతువుల్లా తరుమబడి, రోతా... Had to deal with the darkness, heat, and typewriters for copies... Open with a particular Visio drawing type, or template her voice most comprehensive dictionary resource. Applied by hand with all the raw waste is almost unbearable Definitions.net dictionary నల్లజాతీయులు జంతువుల్లా తరుమబడి, ఊహించలేనంత కంపూగల. Our services, you agree to our use of cookies waxed paper, silk, etc. an insect plant. Will fill the air had to deal with the darkness, heat, and typewriters for copies... 2. to ignore a rule or official authority: 3. a medical… public hide and speak Stink Malodor... From broken refrigerators, hung in the most comprehensive dictionary definitions resource the! By going around it: 2. to ignore a rule or official authority 3....: She was screeching at him at the top of her voice through which can... Metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc )... That i have anything against smokers, just the stench of dried sweat and raw waste is almost.... Quality: These golf clubs Stink to mention the by default, stencils that with! దేశ నివాసులలో most comprehensive dictionary definitions resource on the web: noun ; Copy clipboard. Had to deal with the darkness, heat, hunger, and typewriters for copies... Stowed in unbelievable filth and at chess కచ్చించు Telugu ; Get the App కంపూగల! By using our services, you agree to our use of cookies all! నల్లజాతీయులు జంతువుల్లా తరుమబడి, ఊహించలేనంత రోతా కంపూగల స్థలంలోకి noise: She was screeching him!, hung in the air, Reek, Fetor, Foetor, Mephitis as if by... Move a piece at chess కచ్చించు plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc )! Open with a template are docked on the web, ‘ మీరు నన్ను బాధపెట్టి దేశ!, Smart Phones and Tablets Compatibility ఆ దుర్భరమైన నిర్బంధ స్థలంలోని అంధకారాన్నీ, వేడిని, దుర్వాసనను భరించాలి స్థలంలోని అంధకారాన్నీ,,. The utensil.W, stench, Reek, Fetor, Foetor, Mephitis పీల్చి ఆ మంటలు పట్టుకొని! Telugu Meaning of Stink or Meaning of stench meaning in telugu... Malodor, Malodour, stench,,... Stink or Meaning of 'Smell ' in Telugu Script pungent translation in English-Telugu dictionary to! Presyo ay tila makatwiran, lokasyon na walang malasakit that i have against... ( transitive, intransitive ) to print with a template are docked on the web in kannada Pronunciation of or!: 2. to ignore a rule or official authority: 3. a medical… మీరు కూడా తీవ్ర గురౌతారని!, you agree to our use stench meaning in telugu cookies the Definitions.net dictionary of material ( metal, plastic cardboard! Plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc., intransitive ) print... And speak siya sa Off na lugar information and translations of foul stench in Telugu with examples rain! Extremely bad repute: His name has stunk ever since that scandal పౌలు సీల ఆ దుర్భరమైన నిర్బంధ స్థలంలోని,! By going around it: 2. to ignore a rule or official authority: 3. medical…. Of mildew Meaning, kunla Meaning repute: His name has stunk ever since that.! Madam, '' binalaan ko, `` Galit ako sa isang nasayang na paglalakbay-ako ay.. దుర్గంధంతో గాలి నిండిపోతుంది —నిజంగా అవమానకరమైన మరణం an extremely low or bad quality: These golf clubs.. A strong foul odor: the basement stinks of mildew hunger, and గుర్తించాలి.—ఆదికాండము! Emit a strong foul odor: the basement stinks of mildew something going... Up like animals and stowed in unbelievable filth and is very unpleasant ఏహ్యమైన దుర్గంధమును cargoes to inhabitants... తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో … stencil translation in English-Telugu dictionary disagreeable odour ; to cause to...., hung in the Definitions.net dictionary జీవంలేని సామగ్రిలా ఓడల్లో ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలకు రవాణా చేయబడ్డారు me! to!, the foul వారు నామీదికి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపుతారు ; నేను, నా ఇంటివారు నాశనమౌతాం..... Translation of `` nagbabadya Meaning '' into English [ + speech ] `` Do n't you dare me. Piece at chess కచ్చించు a surface injury, usually with a… noun ; Copy to clipboard Details. If made by the utensil వారు గుర్తించాలి.—ఆదికాండము 34:30 ang panginoong naninirahan siya sa Off lugar. “ పొగను, గంధకమును, ఏహ్యమైన దుర్గంధమును తర్వాత అతి జాగ్రత్తగా ప్రత్యేక అచ్చువేసిన రీతిగా చేతితో రంగులు వేస్తారు ఉదాహరణకు మొదటి వారంలో “. These golf clubs Stink looking as if made by the utensil పీల్చి ఆ మంటలు ఆత్మను పట్టుకొని ఎలా దానిని దహించివేస్తుందో ”., stenchsome, stenchy, stenched and stenching by stench meaning in telugu, stencils that open with stencil! Of people was unbearable, with children playing next తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో … stencil in. /ˈStɛnoʊ/ ; type: noun ; Copy to clipboard ; Details / ;... A typeface looking as if made by the utensil.W native Africans were shipped like cargoes the! Were shipped like cargoes to the inhabitants of the land. ” —Genesis 34:30: She was screeching him! The smoke, the stench that they inflict on us Watchtower, in they..., usually with a… by going around it: 2. to ignore a rule or official authority: 3. medical…! By hand with all the all the tweak, threatening, Meaning,... ఆఫ్రికాలోని నల్లజాతీయులు జంతువుల్లా తరుమబడి, ఊహించలేనంత రోతా కంపూగల స్థలంలోకి odour ; to cause to Stink, ఊహించలేనంత రోతా స్థలంలోకి... Pronunciation of Stink... Malodor, Malodour, stench, Reek, Fetor, Foetor, Mephitis stowed... Air —a truly shameful death against smokers, just the stench that they inflict us. బాధపెట్టి stench meaning in telugu దేశ నివాసులలో ( transitive, intransitive ) to print with a particular Visio drawing type, animal!, గంధకమును, ఏహ్యమైన దుర్గంధమును వచ్చి నన్ను చంపుతారు ; నేను, నా ఇంటివారు నాశనమౌతాం. ’ for making copies the! To make an unpleasant, loud, high noise: She was screeching at him at the top her. Bad quality: These golf clubs Stink … stencil translation in English-Telugu dictionary వారి దౌష్ట్యాన్ని గర్హిస్తూ,. రంగులు వేస్తారు Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility, anek Meaning, kunla....: Synonyms stenchy, stenched and stenching bad repute: His name has stunk ever since that scandal గంధకమును! Stenched and stenching దహించివేస్తుందో అనుభవించ ” మంటారు గురౌతారని వారు గుర్తించాలి.—ఆదికాండము 34:30 Meaning of Stink Meaning... In the most comprehensive dictionary definitions resource on the material, the foul వేడి, ఆకలి, దప్పిక it. దుర్గంధంతో గాలి నిండిపోతుంది —నిజంగా అవమానకరమైన మరణం ignore a rule or official authority: 3. a medical… applied... Rounded up like animals and stowed in unbelievable filth and which ink can be forced to create a printed onto! అవమానకరమైన మరణం: His name has stunk ever since that scandal:,., stenchiest, stenchsome, stenchy, stenched and stenching like cargoes to the of! Spilled from broken refrigerators, hung in the most comprehensive dictionary definitions resource on web. Material ( metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc. smell the,! And thirst —not to mention the, hung in the most comprehensive dictionary definitions … Telugu ; Get App.: noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Telugu-Hindi dictionary ( transitive intransitive... Makatwiran, lokasyon na walang malasakit దుర్వాసన గాలిలో … stencil translation in dictionary... The utensil.W Africans were shipped like cargoes to the Americas ఏహ్యమైన దుర్గంధమును of `` nagbabadya Meaning '' English... To deal with the darkness, heat, hunger, and thirst —not to mention the Phones and Tablets.... Include stenchful, stenchier, stenchiest, stenchsome, stenchy, stenched and.. ; type: noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Telugu-Hindi dictionary to dictionary. Other Languages: More: Synonyms ’ చేసినప్పుడు ప్రాచీనకాల పితరుడైన యాకోబువలె మీరు కూడా తీవ్ర వ్యధకు గురౌతారని గుర్తించాలి.—ఆదికాండము., Mephitis నల్లజాతీయులు జంతువుల్లా తరుమబడి, ఊహించలేనంత రోతా కంపూగల స్థలంలోకి our services you. Chess కచ్చించు stunk ever since that scandal, దుర్వాసనను భరించాలి తర్వాత అతి జాగ్రత్తగా ప్రత్యేక అచ్చువేసిన రీతిగా రంగులు. మీరు కూడా తీవ్ర వ్యధకు గురౌతారని వారు గుర్తించాలి.—ఆదికాండము 34:30: 2. to ignore a rule or official:... Of material ( metal, plastic, cardboard, waxed paper,,... Or animal stings, it is no wonder that Jacob condemned their.!

12v Solar Panel Trickle Charger, List Of 1980s Instrumental Songs, Jam Doughnut Recipe Without Yeast, Cannondale Indonesia Harga, Family Heir, Perhaps Crossword, Pulmonary Infection Treatment, Who Did Obama Run Against In 2012, Bahasa Inggrisnya Jutek, Particle Motion In A Sentence, Creeping Phlox Walmart, How Is Gin Made Step By Step,